Karl XII:s födelse den 17 juni 1682 - PRAKTEXEMPLAR av Arvid Karlsteen - MYCKET SÄLLSYNT - RR

29 900 kr

Konung Karl XI och Ulrika Eleonoras son Karl (XII) födelse den 17 juni 1682


Om medaljen och dess sällsynthet - EXTREMT SÄLLSYNT - RR
En historiskt intressant medalj i ett praktskick. Tekniskt ocirkulerad med fullt bevarad skimrande präglingsglans och endast lätt kabinettsslitage på de högsta punkterna och obetydliga hanteringsmärken. I den internationella databasen Coin Archives Pro (där de flesta större auktionsföretagens resultat finns arkiverade) har under de senaste ca 20 åren inte ett enda exemplar i brons sålts. Medaljen i brons saknades även i friherre Bondes samling som såldes mellan 2008-2010 och saknades även i den del av Sven Svenssons samling som såldes 1966 och 1970 av Hirsch Mynthandel. Ett slitet exemplar, kvalitet 1+ (ss), ingick dock i Sune Eberhard Cronas samling som såldes av Felix Schlessinger i Amsterdam 1937, nr 368. Det här utbjudna exemplaret, som är det andra jag känner till enligt ovanstående statistiska källor är också det överlägset vackraste av dessa två. Graverad av Arvid Karlsteen. Kvalitet 01/0, RR, Brons, 54.5g, 54mm. Hildebrand 93, Stenström 46.


Åtsida
Juno och Jupiter med vanliga attributer, sittande i molnen, nedsänka ett spädt, naket barn till ett segment av jordklotet, på vilket äro tecknade Sveriges tre kronor, men satta utan riktig ordning. I omskriften: "IN. GLORIAM. SECVLI" som översatt lyder: "Till århundradets ära".


Frånsida
Text på elva rader: "DEO TER: OPT: MAX: SVEO: VOTA. SOLVU: OB NAT: CAROLVM: PRINCI: A CAROLO. VNDE: REG: ET VLRICA. ELEO: REGI: PRINCIPIBVS. OPTI: A. MDCLXXXII. D: XVII. IVNII." som översatt lyder: "Svenskarna tackar Gud, den trefalt högste, emedan prins Karl har fötts av konung Karl XI och drottning Ulrika Eleonora, de bästa furstar, år 1682, den 17 juni.