Karl XII:s segrar under åren 1700-1703 och därmed vunna hjälterykte av Christian Wermuth - RAR

15 000 kr

Karl XII:s segrar under åren 1700-1703 och därmed vunna hjälterykte av Christian Wermuth - RR
Ett vackert välpräglat exemplar med originalton och lyster. Silver, kvalitet 1+/01, 14.6g, 33mm, obetydlig fläck på åtsidan, Hildebrand 79.


Åtsida
Konungens högervända bröstbild med en runt halsen omlindad halsduk, i ärmavskärningen gravörens initialer: "C•W•". I omskriften: "CAROL9 XII• D•G•REX SVEC•"


Frånsida
Ett lejon stående på marken, blickar hotfullt bakåt och lyfter höger framtass till slag, i avskärningen årtalet 1703. I omskriften: "MERITIS ET FORTISSIMIS AVIS"