Karl XII:s trupper instängda i Stralsund som bombarderades 1715 av fiendens artilleri av Hachten - MYCKET SÄLLSYNT

19 900 kr

Konungens förtröstan på Gud och sin rättvisa sak, medan fienderna hota från alla sidor och slutligen innestänga honom i Stralsund 1715
Antalet av Sveriges fiender ökades under loppet av år 1715 med Preussen och Hannover, vilkas regenter önskade dela rovet afv Sveriges Tyska besittningar. Stralsund omringades i början av juli av en Dansk, Polsk och Preussisk här, flera gånger starkare än Karls försvarstrupper. I September anlände fiendens belägringsartilleri och den 19 oktober öppnades löpgravarna. Belägringen som började den 12 juli 1715, slutade med att den svenska garnisonen kapitulerade den 23 december 1715.


Om medaljen och dess sällsynthet
Ett vackert och tilltalande exemplar med underbar originalpatina och delvis bevarad guldskimrande präglingsglans.  En historiskt signifikant krigsmedalj med underbar bataljscen på frånsidan där Stralsund bombarderas. Medaljen är sällsynt och utöver det här utbjudna exemplaret har jag noterat tre försäljningar i den internationella databasen Coin Archives Pro (där de flesta större auktionsföretagens resultat finns arkiverade). Graverad av D.G. von Hachten. Silver, kvalitet ca 1+/01, 10.28g, 31mm, Hildebrand 179. Mycket sällsynt. Ett exemplar ingick i storsamlaren friherre Bondes samling som såldes av Fritz Rudolf Künker och Ulf Nordlind mynthandel i Osnabrück 2008, detta exemplar klubbades då för 1300 Euro, vilket motsvarar ca 15.000:-, ett annat exemplar såldes av WAG 2007 och klubbades då för 1.025 Euro, vilket motsvarar ca 12.000:-.


Åtsida
Konungens högervända bröstbild samt omskriften: "CAROL. XII. D. G. REX SVEC.".  I axelavskärningen gravörens namn: "v. Hachten"


Frånsida
Staden Stralsund med omgivande fästningsverk bombarderas av fientligt artilleri. I omskriften: "GOTT MIT UNS DARUMB FURCHTEN WIR UNS NICHT.", ovanför staden: "STRALSUND" och i avskärningen: "MDCCXV." Texten översatt lyder: "Gud är med oss. Därför fruktar vi inte. - Stralsund 1715"


Randskrift: "GOTT IST MEIN SCHILD. DARUMB WERDE ICH WOL BLEIBEN.". Texten översatt lyder: "- Gud är min sköld. Därför kommer jag förbli välbehållen."