Karl XI:s begravning 1697 av Arvid Karlsteen - Mycket sällsynt

14 950 kr

Karl XI:s begravning 1697 av Arvid Karlsteen - Mycket sällsynt
En stor och pampig medalj präglad och utgiven med anledning av konungens begravning. Tekniskt ocirkulerad med obetydliga märken av hantering och lätt kabinettsslitage på de högsta partierna. Utöver det här utbjudna exemplaret har jag endast noterat ytterligare ett exemplar i brons under de senaste 20 åren. Exemplar i brons är betydligt mer sällsynta än motsvarande i silver. Brons, 63.8g, 54mm, Hildebrand 131, Stenström 101, kvalitet god 01, RAR


Åtsida
Konungens högervända bröstbild med långt utslaget hår och manteldraperad harnesk, i harneskärmen gravörens namn: "A Karlsteen". I omskriften: CAROLVS XI D G REX SVE NATVS D 24 NOV A 1655", som översatt betyder: "Karl XI, med Guds nåde Sveriges konung, född den 24 november 1655".


Frånsida
Sittande sörjande kvinna (Svea) framför konungens sarkofag på fundament, till vänster liggande lejon. Ovanpå sarkofagen konungens harnesk oich hjälm. I omskriften: "LVCTVS NON IVSTIOR VLLVS" samt i avskärningen: "DENATO PATRE PATRIAE D 5 APRIL 1697". Hela texten översatt lyder: "Ingen sorg har varit mera tillbörlig. - Sedan fosterlandets fader gått hädan den 5 april 1697".