Karl XI:s kröning 1675 - Medalj/kastmynt av Arvid Karlsteen

6 950 kr

Karl XI:s kröning 1675 - Medalj/kastmynt av Arvid Karlsteen
Medalj utgiven, och högst troligen även utkastad i samband med kröningen 1675. De små medaljerna har tydlig "kastmyntskaraktär" och har ofta tydligt cirkulationsslitage. Silver, 13.85g och diameter av 30.31mm och är graverad av Arvid Karlsteen, Hildebrand 44, Stenström 19. Kvalitet ca 1+, med fin lyster dock med lite märken av hantering.


ÅTSIDA
Konungens unga högervända porträtt samt omskriften "REX CAROLVS"


FRÅNSIDA
Konungen knöböjande och blir krönt av en "guds" arm utstickande från en moln i himmelen samt omskriften: "QVEM DAT SERVABIT HONOREM" som översatt lyder: "Han (Gud) skall skydda den utmärkelse han skänker". Längst ned i avskärningen årtalet 1675.