Karl XI:s uppfostran och bildning av Johann Georg Breuer - Sällsynt och med härlig relief - RR

17 500 kr

Karl XI:s uppfostran och bildning av Johann Georg Breuer - Sällsynt och med härlig relief - RR
Kvalitet ca 1+, silver 44.4g, 47.3mm, mindre märken, Hildebrand 11. Präglad ca 1666.


Åtsida
Konungens högervända lagerkrönta bröstbild, gravörens namn i ärmavskärningen: "Breuer". I omskriften: "CAR: XI. D.G. SVE: GOT: VAND: REX."


Frånsida
Konungen knäböjande framför regalier. I omskriften: "SED ET HÆC QVÆ NON POSTVL. DEDI TIBI", översätts till svenska som "Men också detta som du inte efterfrågade. Jag gav dig det."