Karl XIV Johan, 1/2 Skilling 1832 (Palmkvist) - Rött ocirkulerat exemplar

1 950 kr

Karl XIV Johan, 1/2 Skilling 1832 (Palmkvist) - Rött ocirkulerat exemplar
Bakom porträttet spår av tomslag (clashed dies). Kvalitet 01/0, SMB 128