Karl XIV Johan - Jubileumsriksdaler 1821 - Ett vackert toppexemplar

14 950 kr

Karl XIV Johan - Jubileumsriksdaler 1821 - Ett vackert toppexemplar
Ett välpräglat exemplar med fantastisk lyster, endast helt obetydliga plantsrispor på frånsidan. Kvalitet god 01-01/0, SMB 16, 29.33g