Karl XIV Johan - Kastmynt till konungens begravning 1844

1 450 kr

Karl XIV Johan - Kastmynt till konungens begravning 1844
Kvalitet 1+/01, kantskador, SMB 82