Karl XIV Johan, Konungens 25-åriga regeringsjubileum 1843 av Frumerie - Ett ocirkulerat PRAKTEXEMPLAR i originaletui - RRR

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Medaljen är redan såld

Karl XIV Johan, Konungens 25-åriga regeringsjubileum den 5 feb 1843 av Mauritz Frumerie


Om medaljen och dess sällsynthet - Praktexemplar i originaletui - RRR
En av de största präglade medaljerna med en diameter av hela 80mm och vikt av 204g. Utgiven i silver av svenska prästerskapet och läroverksstaterna. Ett ocirkulerat praktexemplar med frostad relief med fullt bevarad skimrande präglingsglans och endast lätt kabinettsslitage på de högsta punkterna och obetydliga hanteringsmärken. I den internationella databasen Coin Archives Pro (där de flesta större auktionsföretagens resultat finns arkiverade) har under de senaste ca 20 åren endast två silverexemplar sålts utöver det här utbjudna. Detta exemplar är dessutom bevarat med sitt originaletui intakt, vilket  också är det enda av oss kända med originaletui bevarat. Som helobjekt är det sålunda EXTREMT SÄLLSYNT och ett tillfälle för samlaren av extrema rariteter i absolut toppkvalitet.


Medaljen i silver  saknades i friherre Bondes samling som såldes mellan 2008-2010 och även i den del av Sven Svenssons samling som såldes 1966 och 1970 av Hirsch Mynthandel. Dessutom saknades den i Sune Eberhard Cronas samling som såldes av Felix Schlessinger i Amsterdam 1937. Det här utbjudna exemplaret, som är det tredje jag känner till enligt ovanstående statistiska källor och det enda med originaletui är också det överlägset vackraste av dessa. Graverad av Mauritz Frumerie. Ex. Nordlind 2011:758. Kvalitet 01/0, RRR, silver, 204g, 80mm. Hildebrand 39.


ÅTSIDA
Konungens högervända bröstbild samt omskriften: "CAROLUS XIV JOHANNES, DG REX SVEC NORVEG GOTH VAND" som översatt och utskrivet blir: "Karl XIV Johan, med Guds nåde, svears, norrmäns, göters och venders konung". Under bilden gravörens namn "M. FRUMERIE SC"


FRÅNSIDA
Två kvinnor sittandes iklädda antika dräkter, till vänster Religionen sittandes på en klippa, med kors i handen, blickande upp mot guds strålande öga. Till höger Läroverket sittandes på antik stol läsande bok. Ovanför texten:"VOTIS CONCORDIBUS ARDENT". Nedanför i avskärningen texten: "SERVATAE PER ANNOS XXV PROSPERITATIS MEMOR ECCLESIAE SVIOG SCHOLARUMQUE PIETAS A MDCCCXLIII". Båda texterna lyder översatt: "De önskar med värme framföra enhälliga
välgångsönskningar - I tacksamhet från Sveriges prästerskap och skolor med tanke på deras under 25 år bevarade lyckosamma utveckling, år 1843"