Karl XIV Johan, Konungens 25-åriga regeringsjubileum den 5 feb 1843 av Mauritz Frumerie - Massiv praktmedalj 80mm

14 950 kr

Karl XIV Johan, Konungens 25-åriga regeringsjubileum den 5 feb 1843 av Mauritz Frumerie
En av de största präglade medaljerna med en diameter av hela 80mm och vikt av 209g. Utgiven i brons av svenska prästerskapet och läroverksstaterna. Graverad av Muritz Frumerie. Hildebrand 39. Kvalitet 1+/01


ÅTSIDA
Konungens högervända bröstbild samt omskriften: "CAROLUS XIV JOHANNES, DG REX SVEC NORVEG GOTH VAND" som översatt och utskrivet blir: "Karl XIV Johan, med Guds nåde, svears, norrmäns, göters och venders konung". Under bilden gravörens namn "M. FRUMERIE SC"


FRÅNSIDA
Två kvinnor sittandes iklädda antika dräkter, till vänster Religionen sittandes på en klippa, med kors i handen, blickande upp mot guds strålande öga. Till höger Läroverket sittandes på antik stol läsande bok. Ovanför texten:"VOTIS CONCORDIBUS ARDENT". Nedanför i avskärningen texten: "SERVATAE PER ANNOS XXV
PROSPERITATIS MEMOR ECCLESIAE SVIOG SCHOLARUMQUE PIETAS A MDCCCXLIII". Båda texterna lyder översatt: "De önskar med värme framföra enhälliga
välgångsönskningar - I tacksamhet från Sveriges prästerskap och skolor med tanke på deras under 25 år bevarade lyckosamma utveckling, år 1843"

x