Karl XIV Johan, Konungens 25-åriga regeringsjubileum den 5 feb 1843 - Megalitisk medalj (82.5mm) av Ludvig Persson Lundgren

16 500 kr

Karl XIV Johan, Konungens 25-åriga regeringsjubileum den 5 feb 1843 - Megalitisk medalj
En riktig koloss till medalj, 82.45mm och 261g präglad i brons och graverad av Ludvig Persson Lundgren, Hildebrand 37. Medaljen är präglad på uppdrag av svenska flottans och armens befäl och manskap. Kvalitet 1+/01


ÅTSIDA
Konungens högervända bröstbild med lagerkrans samt omskriften: "CAROLUS XIV JOHANNES, D G SVEC NORV GOTH VAND PATER CASTRORUM" som översatt lyder: "Karl XIV Johan, med Guds nåde, svears, norrmäns, göters och venders fältlägers fader". Under bilden gravörens namn "LP LUNDGREN FEC", där FEC är förkortning av latinets Fecit=Han gjorde det.


FRÅNSIDA
Konungen stående i centrum i antik dräkt hållande ett militärt signum. På vardera sidan gudarna Mars och Neptunus stående kröner konungen med lagerkrans och krona. I bakgrunden en antik galär. Ovanför finner vi texten: "ET VIRTUS BELLI ET SAPIENTIA PACIS" och nederst i avskärningen: "EXERCITUS SVEC TERRA MARIQUE D V FEBR MDCCCXLIII" som översatt lyder: "Både tapperhet i krig och klokhet i fred. - Desvenska stridskrafterna till lands och sjöss den 5 februari 1843"

x