Karl XIV Johan - KRONPRINSENS BESÖK I ÖREBRO 1814 - Ett vackert ocirkulerat exemplar graverat av Carl Enhörning

9 950 kr

Karl XIV Johan - KRONPRINSENS BESÖK I ÖREBRO 1814
Ett tekniskt ocirkulerat exemplar med vacker lätt originalpatina och frostad relief. Endast med helt obetydliga hanteringsmärken och lätt kabinettsslitage på de högsta partierna. En klart underskattad utgåva som är betydligt sällsyntare än man spontant skulle gissa. Under de senaste ca 20-åren har jag endast noterat tre försäljningar, varav det här är ett av dessa och dessutom det i särklass vackraste exemplaret. Kronprins Karl Johan på besök i Örebro den 21 juni 1814. En vacker silvermedalj med fint porträtt av kronprinsen. På frånsidan en krigare med antik dräkt. Graverad av Enhörning. Silver, 50mm, 52.57g, Hildebrand 20. Kvalitet vacker 01.


ÅTSIDA
Text i omskriften: "CAROLUS JOHANNES, PRINCeps HAEREDitarius REGNi SVECiae ET NORVEGiae". Som i översättning lyder=Karl Johan, Sveriges och Norges rikens kronprins.


FRÅNSIDA
Text på frånsida: "SPES ET FELICITAS PATRIAE - DIERum XXI AUGusti MDCCCX ET XXI IUNii MDCCCXIV MEMOR URBS OREBRO". Som i översättning lyder=Fosterlandets hopp och lycka. - Staden Örebro, till minne av dagarna den 21 augusti 1810 och 21 juni 1814.