Karl XIV Johan - Minnesmedalj med konungens valspråk av Barre

3 950 kr

Karl XIV Johan - Minnesmedalj med konungens valspråk
Ett vackert exemplar med full präglingsglans och endast obetydligt kabinettsslitage på de högsta punkterna, några helt obetydliga ärgfläckar på åtsidan. Brons, 39.76g, 41mm, Hildebrand 71, Kvalitet 01+. Åtsidestampen graverad av Jacques Jean Barre i Paris, frånsidan är sannolikt graverad i Stockholm. Präglad vid kungliga myntverket i Stockholm. MEdaljen förekommer i silver och brons.


Åtsida
Konungens högervända bröstbild med Serafimer ordens band över axeln och Karl XIII:s orden om halsen samt omskrift: "CARL XIV JOHAN SVERIGES OCH NORRIGES KONUNG". Under bilden gravörens namn: "BARRE F."


Frånsida
Konungens valspråk "FOLKETS KÄRLEK MIN BELÖNING" inom en krans av hälften lager, hälften eklöf.