Karl XIV Johan - Öppnandet av Göta kanal på Västgötalinien den 23 och 24 september 1822 av Gube

1 750 kr

Öppnandet av Göta kanal på Västgötalinien den 23 och 24 september 1822
Vid 1809 års riksdag beslöts att anlägga Göta kanal och arbetet påbörjades 1810. Sedan Greve B. B. von Platen avlidit den 6 december1829 övertogs arbetets ledning av friherre Bengt Erland Franc Sparre. Första slussen (vid Forsvik) öppnades den 14 oktober 1813; hela Västgöta linjen, mellan Vänern och Vättern med 19 slussar, öppnades den 23 och 24 september1822; kanalen från Vättern till Roxen 1825; från Roxen till Östersjön den 26 sptember 1832. Kanalen, som går genom sjöarna Viken, Boren, Roxen och Asplången, har en längd av 17.5 mil, derav 9.3 mil är sjö, 8.16 mil grävd eller sprängd kanal, med 53 sänkslussar och 5 bestämmande slussar. Stigningen från Östersjön till sjön Viken utgör 471 fot och 2 tum. Kostnaden uppgick till något över 9 millioner Riksdaler banko. Konungen ankom den 22 september 1822 till Sjötorp vid Vänern, gick följande dagen ombord på jakten Frigga, sedan på fartyget Thunberg, och seglade på kanalen till Hajstorp samt vidare den 24 till Påvelstorp, varifrån han landvägen begav  sig till Norge.


Ett industri- och infrastrukturhistoriskt mycket intressant medalj. Sverige började så sakta att transformeras från ett fattigt bondesamhälle till ett industrisamhälle i efterdyningarna av förlusten av Finland till Ryssland och det stora Napolenkriget på kontinenten. Graverad 1824 av Henrik Gube i Berlin under ledning av Berlins myntverks direktör  G. Loos. Präglad i guld, silver och brons enligt konungens beslut vid kanalens öppnande. Vid samma tillfälle fattades beslut om obeliskens uppförande. Detta exemplar i brons, hanterat med en hel del mindre märken och i samband med något stolt uppvisande har ägaren troligtvis tappat medaljen som föll olyckligt och efterlämnade en stukad kant. Kvalitet god 1+, 60.29g, 51mm, Hildebrand 32


Åtsida
Konungens högervända bild samt omskriften: "CARL XIV IOHAN SVERIGES NORRIGES GÖTHES OCH WENDES KONUNG", under bilden: "G. LOOS DIR. H. GUBE FEC".


Frånsida
Två flodgudar (Vättern och Vänern), den ene med ett antikt roder i handen, sittande vid sina urnor, läggande händerna på förstäven av ett fartyg, som går fram ur en i berget sprängd sluss. Fartygets bog är prydd med Östergötlands och Västergötlands vapensköldar. Över slussporten ses masttoppar, och på berget står en smal obelisk utmärkande högsta landhöjden i trakten av sjön Viken. Överst texten: "FÖRENADE" och i. I avskärningen: "ÅR 1822 DEN 23 OCH 24 SEPTEMBER".