Karl XIV Johan som kronprins - Ensidig minnespenning av Mauritz Frumerie - Mycket sällsynt

7 500 kr

Karl XIV Johan som kronprins - Ensidig minnespenning av Mauritz Frumerie - Mycket sällsynt
Brakteatpräglad minnespenning avsedd att bäras med ring. Vackert exemplar, på frånsidan bläckskrift "H.111, H3 R, 2.95"
Kvalitet 01, 2.95g, 40mm, Hildebrand 111


Kronprinsens högervända bild samt omskriften: "CARL JOHAN SVERIGES OCH NORRIGES KRON-PRINS". I halsavskärningen gravörens namn: "FRUMERIE F"