Karl XV, 5 Öre 1863 - Ett vackert ocirkulerat exemplar med full präglingsglans

1 950 kr

Karl XV, 5 Öre 1863 - Ett vackert ocirkulerat exemplar med full präglingsglans
Kvalitet 01/0, SMB 56