Karl XV - 5 Öre 1867 - Ett vackert rött ocirkulerat exemplar

2 500 kr

Karl XV - 5 Öre 1867 - Ett vackert rött ocirkulerat exemplar
Kvalitet 01/0, SMB 62