Karl XV - 5 Öre 1872 - Ett vackert ocirkulerat exemplar

1 250 kr

Karl XV - 5 Öre 1872 - Ett vackert ocirkulerat exemplar
Kvalitet 01/0, SMB 64, obetydliga fläckar