Karl XV - Den internationala Fiskeriutställningen i Bergen 1865 av Dubois - Den största medaljen - 81mm & 288g

29 500 kr

Den internationala Fiskeriutställningen i Bergen 1865
Många personer från ett stort antal länder bevistade årets internationella fiskerutställning och där en betraktare beskrev det hela på följande vis: "Från loft till golf hänga garn och linor, noter och ryssjor tätt intill hvarandra, och utrymmet synes nästan för knappt". Medaljen delades ut som pris till de utställande deltagarna.  Brons, 288.7g, 81mm, graverad av Alphée Dubois och präglad i Paris. Hildebrand 118, kvalitet 01.

 

Åtsida
Konungens högervända bild, under bilden gravörens namn: "ALPHÉE DUBOIS FT". i OMSKRIFTEN: ""CARL XV NORGES OG SVERIGES KONGE".


Frånsida
Text på fem rader inom en krans av havsväxter, fiskeriredskap, fiskar, hummer m.m. Nederst en tretornad borg på ett berg (staden Bergens vapen). Text i centrum: "DEN / INTERNATIONALE / FISKERIUDSTILLING / I BERGEN / MDCCCLXV "