Karl XV - Konungens död 1872 av Lea Ahlborn

1 750 kr

Karl XV - Konungens död 1872
En pampig medalj utgiven med anledning av konung Karl XV:s död 18 september 1872. Graverad av Lea Ahlborn. SKM 28c (Sveriges kungliga medaljer av Delzanno), Hildebrand 24. Brons, 56mm, 63.5g. Kvalitet 1+/01. Några mindre märken.


Åtsida
Konungens högervända bild, under bilden gravörens namn: "LEA AHLBORN". I omskriften: "CAROLUS XV REX SVECIAE ET NORVEGIAE". Som i översättning lyder=Karl XV, Sveriges och Norges konung.Frånsida
På ett rutat golv står två stycken kolonner med en kub mellan sig, på vilken det ligger en ordförandeklubba och en palmkvist. På kubens framsida syns ett G i en dubbel triangel med en liten låga i varje av de yttre vinklarna. på golvet ligger frimurareverktyg; murslev, vinkelhake, vattenpass och cirkelmätare. Två korslagda svärd ligger också på golvet. I omskriften: ""LABOREM CUM PALMA MUTAVIT" och i avskärningen: "AETERNAE MEMORIAE MAGistri SUPRemi ET Salomonis Vicarii DEFUNCTI LIBeri FRatres MURatores PROVinciae IX MDCCCLXXII". Hela texten i översättning lyder=Han har utbytt den jordiska mödan mot segerpalmen - Från nionde provinsens frimurare 1872 åt det oförgängliga minnet av sin avlidne höge mästare och styresman.