Karl XV som beskyddare av akademien för de fria konsterna 1867 av Ericsson

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Karl XV som beskyddare av akademien för de fria konsterna 1867 av Ericsson
Konung Karl var icke blott konstens vän och beskyddare. Hans med rask pensel utförda landskapsmålningar berättiga honom till ett framstående rum bland samtidens konstnärer. Silver, 85.54g, 56mm, Hildebrand 15, liten kantskada, kvalitet 1+/01


Åtsida
Konungens högervända bild samt omskriften: "CARL XV SVERIGES OCH NORGES KONUNG.", Under bilden gravörens namn: "ERICSSON"


Frånsida
En kvinna i antik dräkt (Fria Konsternas Akademi), framräckande en lagerkrans, står bland sinnebilder av de fria konsterna (lyra på en fot prydd med nordiska slingsirater, palett med penslar på ett planchskåp, staffli med en uppstäld tavla, byst på en kanelerad kolonn, planchcahier, pelarkapital m. m.). I omskriften: " ÅT KONSTENS BESKYDDARE OCH UTÖFVARE. " och i avskärningen: " AF KONGL. AKADEMIEN FÖR DE FRIA KONSTERNA 1867." Vid kanterna: "Ericsson SC. O. GR."