Karl XV - Världsutställningen i Stockholm 1866 av John Ericsson

4 500 kr

Karl XV - Världsutställningen i Stockholm 1866
Utställningsmedaljerna utdelades till utställarna och jurymedlemmar i silver och brons. Randprägling "FRIHERRE FAB. J. WREDE JURYMAN". Detta exemplar i silver med vacker original guldskimrande patina. Kvalitet 1+/01, 91.70g, 58.37mm, Hildebrand 12. 


ÅTSIDA
Konung Karl XV:s högervända porträtt samt omskriften: "CARL XV SVERIGES NORGES G. O. V. KONUNG" Under bilden gravörens namn: "ERICSSON".


FRÅNSIDA
Minerva stående i centrum på ett upphöjt plan med lagerkransar i sina båda utsträckta händer. Vid sidorna sittande två kvinnor på vardera sida, representerande de utställande länderna, Sverige, Norge, Finland och Danmark. I bakgrunden ses sinnebilder för industrin och konsten som; målarpalett med penslar, byst på kolonn, bikupa, vas, städ, klubba, press samt ett rykande lokomotiv. I avskärningen texten: "ALLÄNNA INDUSTRI-UTSTÄLLNINGEN I STOCKHOLM 1866.


Historisk bakgrund, artikel från SNT 1993:6
Den långa raden av världsutställningar inleddes med utställningen i London 1851. Även Sverige var representerat i Crystal Palace, men deltagandet var blygsamt. Femton år senare var det dags för sveriges första större utställning. Det skulle bli en kombination av konst- och industriutställning. Utställningen 1866 motiverades bla med att man önskade fira stockholms 600-årsjubileum (vid denna tid trodde man på denna datering). Det främsta skälet var naturligtvis att man med denna stora varumässa ville visa upp ett modernt Skandinavien. Mässhallen var en avancerad skapelse i ny teknik - trä och glas - av A W Edelswärd, den arkitekt som ritade ett stort antal av 1800-talets järnvägsstationer. Den låg i Kungsträdgården nära Jakobs kyrka. 


Till invigningen den 15 juni 1866 var 2000 personer inbjudna ,bland andra hela diplomatiska kåren. Franz Benvald hade komponerat en festmarsch och en hymn. Karl XV var sjuk; därför höll hans bror Oscar(II)ett anförande, varefter drottning Lovisa förklarade utställningen öppnad. Så togs spärrarna bort, fontäner började spruta och maskiner slamra, drivna av en central axel via remskivor. Till utställningen var Norge, Danmark och Finland inbjudna. Säkert fanns skandinavismen med i tankarna. Sverige var angeläget att uppvisa sin nya metallindustri. Från Stockholm kom Bo Linders och Ludvigsberg med gjutjärnsgods. Nya industricentra som Motala, Ankarsrum, Huskvarna och Eskilstuna var på plats. Här fanns även glas- och keramikindustrin, malm från Loussavaara mm. Till utställarna utdelades 1330 medaljer och diplom. Samma dag som industriutställningen öppnades invigdes det nya Nationalmuseum. lnträdet till utställningen var 50 öre, vilket medförde att de fattigare knappast hade råd att göra en besök! Till utställningen framställdes både pris- och minnesmedaljer i olika metaller; vitmetall, brons, silver och guld. En del tillverkades på plats inför besökarnas ögon. (Daglön i Stockholm var ca 1:50 rdr riksmynt).