Karl XV:s kröning 1860 av Lea Ahlborn - Mycket sällsynt - RRR

9 950 kr

Konung Karl XV:s och Drottning Lovisas kröning i Stockholms storkyrka den 3:e maj 1860
Kröningsakten förrättades av ärkebiskopen Henrik Reuterdahl, som jämte statsministern Louis De Geer påsatte konungens och jämte f. d. statsrådet Johan Fredrik Fåhræus drottningens krona. Rikets Ständers hyllning skedde den 5 maj på slottsbacken framför obelisken. Medaljer i guld överlämnades till norska storthingets tolv deputerade, som närvarat vid kröningen i Stockholm och bars i guldkedja om halsen. Det här utbjudna exemplaret i brons är sannolikt ett så kallat arkivexemplar och som sådant mycket sällsynt. I brons har jag inte noterat några försäljningar. Brons, graverad av Lea Ahlborn, 38.14g, 43mm, RRR, Hildebrand 7


Åtsida
Konungens krönta hölgervända bröstbild, iklädd full kröningsskrud, över denna de fyra svenska ordenskedjorna; samt kring halsen Karl XIII:s orden. Under bilden gravörens namn: "LEA AHLBORN.". I omskriften: "CARL XV SVERIGES NORRIGES G. O. V. KONUNG.".


Frånsida
Text på sex rader inom en olivkrans: "TILL MINNE AF KRÖNINGSFESTEN I STOCKHOLM DEN 3 MAJ 1860"