Knut Henrik Leijonhuvud (1730-1816) av Mauritz Frumerie 1817 - En av de mest betydande svenska politikerna under 1700-talet

4 500 kr

Knut Henrik Leijonhuvud (1730-1816)
Graverad av Mauritz Frumerie 1817 på uppdrag av Coldinuordern där Leijonhuvud var ordensmästare. Silver, 13.08g, 34mm, Hyckert II:42, kvalitet 1+/01. Leijonhufvud var stor vän av ordensmysterier. Han införde till Sverige Coldinuorden, vars stormästare han var från 1790. Den 9 december var hans födelsedag.


Åtsida
Leijonhuvuds högervända bröstbild med gravörens namn: "M·FRUMERIE·" under bild. I omskriften: "CAN·HENR·LEJONHUFVUD·L·B·ORD·COLD·POLEM·"


Frånsida
Skeppet Argo svävande ovan moln. Ovanför masttoppen en femuddig stjärna. Ovanför skeppet: "CUI SUBLIME META" (För den som har ett sublimt mål) och i avskärningen på två rader: "N D 9 DEC 1730 DEN D 19 OCT. 1816"


Knut Henrik Leijonhuvud (1730-1816) var en svensk greve, diplomat, politiker och en passionerad anhängare av ordensmysterier. Han spelade en betydande roll i svensk politik under Gustav III:s tid och var känd för sin skarpa intelligens, sitt engagemang för frihetsidéer och sitt fascinerande intresse för hemliga sällskap.


Tidigt liv och utbildning:
Leijonhuvud föddes i Stockholm 1730 till en adlig familj med lång tradition av offentlig tjänst. Han studerade vid Uppsala universitet och därefter vid universitetet i Göttingen i Tyskland. Efter sina studier inledde han en diplomatisk karriär och tjänstgjorde som svensk ambassadör i Wien och Paris.


Politisk karriär:
Leijonhuvud återvände till Sverige 1772 och blev omedelbart involverad i politiken. Han var en stark anhängare av Gustav III:s reformer och spelade en viktig roll i genomförandet av den statsvälvning som förde Gustav III till makten 1772. Han utsågs till riksmarskalk 1776 och innehade denna position fram till 1783. Leijonhuvud var en framstående debattör och talare i riksdagen. Han var också en inflytelserik rådgivare till Gustav III och deltog i utformningen av många av kungens reformer. Han var en stark förespråkare för frihandel, religionsfrihet och stödde också reformer av rättsväsendet och förvaltningen.


Ordensmysterier och Coldinuorden:
Utöver sin politiska karriär var Leijonhuvud djupt fascinerad av ordensmysterier och hemliga sällskap. Han introducerade Coldinuorden till Sverige 1790 och fungerade som dess stormästare fram till sin död 1816. Coldinuorden var en esoterisk orden med rötter i den antika världen och fokuserade på personlig utveckling och spirituell vägledning. Leijonhuvuds engagemang i Coldinuorden vittnar om hans breda intellektuella intressen och hans strävan efter att utforska djupare meningar i livet.


Senare år:
Leijonhuvud drog sig tillbaka från aktiv politik i början av 1790-talet men förblev aktiv inom Coldinuorden och ägnade sig åt studier och intellektuella pursuits. Han dog i Stockholm 1816. Han betraktas som en av de mest betydande svenska politikerna under 1700-talet och hans arbete bidrog till att modernisera Sverige och stärka den kungliga centralmakten.

Huvudpunkter:

 • Född i Stockholm 1730 till en adlig familj
 • Studerade vid Uppsala universitet och universitetet i Göttingen
 • Diplomatisk karriär som ambassadör i Wien och Paris
 • Stark anhängare av Gustav III:s reformer
 • Riksmarskalk 1776-1783
 • Framstående debattör och talare i riksdagen
 • Inflytelserik rådgivare till Gustav III
 • Förespråkare för frihandel, religionsfrihet, rättsväsen- och förvaltningsreformer
 • Introducerade Coldinuorden till Sverige 1790
 • Stormästare av Coldinuorden 1790-1816
 • Drog sig tillbaka från aktiv politik i början av 1790-talet
 • Dog i Stockholm 1816
 • Betraktas som en av de mest betydande svenska politikerna under 1700-talet