Konung Gustav återkommer från sin utländska resa till Stockholm den 29 maj 1771 av Gustaf Ljungberg - Extremt sällsynt hybridprägling - RRR

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Konung Gustav återkommer från sin utländska resa till Stockholm den 29 maj 1771
Kronprins Gustav mottog i Paris den 1 mars 1771, under ett besök på operan, underrättelsen om att konung Adolf Fredrik plötsligt avlidit. Återresan från Paris, fördröjd genom underhandlingar med Franska regeringen och hertig Fredrik Adolfs sjukdom, företogs den 25 mars, sedan Gustav den 15 i samma månad undertecknat och hemsänt sin konungaförsäkran. Efter avlagt besök hos morbrodern konung Fredrik II i Berlin gick den numera konungen Gustav III vid Udas på Rügen den 14 maj ombord på örlogsskeppet Sophia Albertina och anlände den 18 till Karlskrona och den 29 till Stockholm.


Om medaljen och dess sällsynthet - Extremt sällsynt hybridprägling - RRR
Ett ocirkulerat toppexemplar med fullt bevarad underbart skimrande präglingsglans, endast med mindre hanteringsmärken och obetydligt kabinettsslitage. Medaljen är en sk hybridprägling där åtsidestampen av Gustaf Ljungberg (HK13) har sammanpräglats med Carl Gustaf Fehrmans (HK11). Jag har inte kännedom om några andra existerande hybridpräglingar. Ingen försäljning har skett under de senaste ca 20 åren registrerade i Coin Archives Pro, utöver det här utbjudna. Medaljen saknades även i samtliga storsamlingar som friherre Bondes, Sven Svenssons i de delar som såldes 1966 och 1970 och dessutom saknades den även i Sune Eberhard Cronas  stora medaljsamling som såldes 1937 (Ett exemplar Hildebrand nr 11 i brons fanns, dock ingen hybridprägling). Åtsidan är präglad med sprucken stamp, vilket syns som en liten ås över kinden. Detta exemplar såldes på Ahlströms myntauktioner nr 31, 1985 med objektsnummer1753 och såldes senare även på WAG 2007:40:2172. Medaljen torde sålunda vara extremt rar. 


Åtsida
Konungens högervända bröstbild med långt utslaget hår uppkastat över bröstkanten. I omskriften: "GUSTAVUS III D. G. REX SVECIAE". Nedanför bilden gravörens namn: "G. LIUNGBERGER"


Frånsida
Solguden med strålande huvud, åker med sitt fyrspann över tvillingarnes tecken på zodiaken. Nedanför ett litet med tre kronor tecknat segment av jordklotet. I omskriften: " LAETATUR REVERSO" och i avskärningen: "REG. REDUC. VERGENTE MAIO. MDCCLXXI". Ovanför avskärningslinjen till höger, gravörens namn: "FEHRMAN." Hela texten översatt lyder: "Den (solen) gläder sig över att han har återvänt - När konungen återvänt i slutet av maj 1771."