Konung Gustav IV Adolf anträde till riksstyrelsen den 1 november 1796 av Enhörning

7 950 kr

Konungens anträde till riksstyrelsen den 1 november 1796
I konung Gustav III:s ursprungliga testamente av den 19 mai 1780 var sonens myndighetsålder bestämd till 21 år, men i tillägget av den 1 juni 1789 förordnades att han redan den 1 november 1796, då han fyllt 18 år, skulle själv mottaga regeringen. Tillträdesakten ägde rum på rikssalen. Sedan konungen själv förklarat sig myndig, avgav hertig karl (XIII) berättelse om sin förmyndareregering och mottog konungens kvittobrev. Konungen avgav sin försäkran, varefter hertigen överlämnade riksregalierna till honom. Akten slutades med tal och bön av ordensbiskopen Johan Gustav Flodin i Storkyrkan. Följande dagen undertecknade konungen inför en tillkallad samling av rikets herrar och högre ämbetsmän så väl sin konungaförsäkran, som förenings- och säkerhetsakten av den 21 februari och den 2 april 1789. Ett vackert ocirkulerat exemplar med full präglingsgalns och endast lätt kabinettsslitage på de högsta partierna och obetydliga hanteringsmärken. Graverad av Carl Enhörning. Silver, kvalitet 01/0. 11.87g, 29.5mm, Hildebrand 11, R.


Åtsida
Gustav IV Adolfs högervända bröstbild med ombundet hår iklädd fjällharnesk draperad av den kungliga manteln. Nedanför bilden gravörens initial "E". I omskriften: "GUST. IV ADOLPH S. G. OCH W. KONUNG". 


Frånsida
Datum för tillträdesdagen på två rader "D. I. NOV. MDCCXCVI". En ros över inskriften och en under densamma.


Jag erbjuder även upp till 24-månaders räntefri delbetalning, kontakta mig för mer information!


x