Konung Gustav IV Adolf blir kungliga vetenskapsakademiens beskyddare 1792 av Wikman - PRAKTEXEMPLAR

9 500 kr

Konung Gustav IV Adolf blir kungliga vetenskapsakademiens beskyddare 1792
Ett underbart ocirkulerat praktexemplar, helt utan kontaktmärken och orörda fält. Ett tillfälle för samlaren av extrema kvaliteter. Kvalitet 0-, Hildebrand 5, 21.6g, 40mm


Åtsida
Konungens högervända bild samt omskriften: "GUSTAVUS IV. ADOLPHUS D. G. SVEC. GOTH. VAND. QVE REX", under bilden gravörens namn: "IG WIKMAN"


Frånsida
Minerva, sittande, hälsar med talande åtbörd den framträdande unga konungen, som bär antik krigaredräkt och mantel. Omkring gudinnan är grupperade medusaskölden och åtskilliga av vetenskapernas sinnebilder syftande på akademiens verkningskrets (en retort på en rykande kemisk ugn, himmelsglob, pergamentsrulle, cirkelmätare, eskulapiistav, böcker, en krukväxt). I omskriften: "PATRIO UT TUEARIS AMORE" och i avskärningen: "PROTECTORI SUO REG. ACAD. SCIENT. MDCCXCII". Hela texten översatt lyder: "För att du skall beskydda (akademien) med faderlig kärlek. - Kungl. vetenskapsakademien åt sin beskyddare 1792".