Konung Karl Johan och hans gemål drottning Desideria samt deras ätt av av Ludvig Persson Lundgren

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Konung Karl Johan och hans gemål drottning Desideria samt deras ätt


Om medaljen och dess sällsynthet - EXTREMT SÄLLSYNT - RRR
Ett mycket vackert och praktfullt toppexemplar i tenn, tekniskt ocirkulerad, med full präglingsglans och endast obetydliga märken av hantering och lätt kabinettsslitage på de högsta partierna.  Viss råhet i metallen bakom konungens bild, men även bakom Eugenias bild på frånsidan. I den internationella databasen Coin Archives Pro (där de flesta större auktionsföretagens resultat finns arkiverade) har under de senaste ca 20 åren inte ett enda exemplar i tenn noterats. 

Medaljen i tenn saknades dessutom i samtliga större medaljsamlingar som sålts i modern tid såsom friherre Bondes samling som såldes åren 2008-2010 av Ulf Nordlind och Künker, Sven Svenssons samling som såldes 1966 och 1970 av Hirsch Mynthandel samt i Sune Eberhard Cronas samling som såldes av Felix Schlessinger i Amsterdam 1937.

Medaljen i silver är relativt frekvent förekommande och har noterats totalt nio gånger, varav ett exemplar ingick i Sven Svenssons samling som såldes 1966 med objektsnummer1040. Den senste noterade försäljningen i silver skedde på MISABs auktion 36, 2021 med objektsnummer 530 i kvalitet 01/0 och klubbades då för 30.000:- + provision, totalt 35.600:-

I brons är medaljen betydligt sällsyntare och där har jag totalt noterat tre försäljningar, varav ett exemplar ingick i friherre Bondes samling som såldes 2008 på auktion 145 och med objektsnummer 7606.

Totalt har jag sålunda registrerat, enligt ovan angivan statistiska källor, nio exemplar i silver, tre exemplar i brons och ett exemplar i tenn. Medaljen i tenn torde därför vara extremt sällsynt. Kvalitet 01/0, 46.40g, 56mm, Hildebrand 123. Detta torde sålunda vara ett tillfälle för dig som samlar vackra medaljer och extrema rariteter. Graverad av Ludvig Persson Lundgren


Åtsida
Två ovala medaljonger i rikt ornamenterade omfattningar; i den ena konungens bröstbild med omskrift: "CAROLUS XIV JOHANNES REX SVECIAE ET NORVEGIAE" och i den andra drottningens bröstbild med omskrift: "DESIDERIA REGINA SVECIAE ET NORVEGIAE". I omfattningen ses överst en kvinnlig bevingad genius, som håller en lagerkvist över konungens och en bukett av rosor över drottningens bild. På mitten, mellan båda bilderna, ett lejonhuvud. Längst ned krönta lilla riksvapnet med två lejon som sköldhållare. Längst ned vid kanten gravörens namn: "L.P.LUNDGREN F.  MDCCCXLII"


Frånsida
Två ovala och två fyrkantiga medaljonger i ornamenterade omfattningar, innehållande:
1) Översta medaljonen med kronprinsen Oskars och hans gemåls förenade bröstbilder, samt omskriften: "OSCAR R. SV. ET NORV. PR. SUCC. JOSEPHINA PR. SUCC. CONJ".
2) Till vänster, hertigarna av Skåne och Upplands förenade bröstbilder samt omskriften: "CAROLUS R. PR. H. DUX SCAN. * GUSTAVUS R. PR. H. DUX UPL".
3) Till höger, hertigarna av Östergötland och Dalarnas förenade bröstbilder samt omskriften: "AUGUSTUS R. PR. H. DUX DALEC. * OSCAR R. PR. H. DUX. OSTROGOTH".
4) Nederst, prinsessan Eugenias bröstbild samt omskriften: "EUGENIA REGIA PRINCEPS". 

I omfattningen, upptill, två bevingade kvinliga genier, som håller den första medaljongen. I mitten en liten gossefigur uppbärande denna medaljong; vid sidorna av nedersta medaljongen två bevingade havsjungfrur.