Konung Karl XI rider Eriksgata 1673 - Exceptionellt sällsynt - XR - Arvid Karlsteen

15 950 kr

Konung Karl XI rider Eriksgata 1673 - Exceptionellt sällsynt - XR - Arvid Karlsteen
Åtsidan visar Karl XI:s högervända bröstbild draperad i mantel, samt omskriften: "CAROLVS XI, D G REX SVECIAE". Gravörens signatur under bilden. På frånsidan ser vi konungen till häst, ridande sin Eriksgata, samt omskriften: "LVSTRATIS FINIBVS", vilket översatt betyder: "Sedan landet genomrests". Längst ned i avskärningen årtalet 1673. Graverad av Arvid Karlsteen, HK 38a, Stenström 98)(29. Kvalitet 1+/01+, tenn, 37.69g, 51.64mm. XR. Denna medalj där konungens byst är draperad med mantel präglades med ny åtsidestamp 1696, då den gamla brustit som hade konungens bröstbild iklädd harnesk.


Medaljen som sådan är extremt sällsynt, vi har endast kännedom om två exemplar, ett i silver som ingick i Sven Svenssons samling och det här utbjudna exemplaret i tenn. Medaljen saknades bla i storsamlarna Bondes och Cronas omfattande medaljsamlingar.