Konungen Karl XII:s död under belägringen av Fredriksstens fästning vid Fredrikshall i Norge den 30 november 1718

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Konungen Karl XII:s död under belägringen av Fredriksstens fästning vid Fredrikshall i Norge den 30 november 1718 och begravning i Riddarholmskyrkan i Stockholm den 26 februari 1719
På det höga berget ovanför Fredrikshall ligga tre skilda fästen, Gyldenlöwe, som svenskarna redan hade intagit, Fredrikssten och Overbjerg. Konungen låg på knä på ett uppkastadt bröstvärn, med huvudet och armarna över dess kant, betraktande sina arbetare i löpgravarna framför Fredrikssten, då han träffades av en kula som gick tvärt genom huvudet. Allt sedan Karl XII:s död har det spekulerats i om han mördades av sina egna eller om det var en fientlig norsk kula som träffade konungens huvud. Efter Karl XII:s död bröt den svenska armen upp och återvände med det kungliga liket till Sverige Två hundra man av konungens livgarde kommenderades att bära liket till Uddevalla, där det balsamerades. Härifrån gick sorgetåget den 7 janyuari 1719 och ankom den 27 till Carlberg. Den 26 februari förrättades jordfästningen i Riddarholmskyrkan i Stockholm av ärkebiskop Mathias Steuchius. Sveriges stormaktstid var nu slut och statskassan tömd i och med den sista krigarkonungens död.


En historiskt synnerligen intressant utgåva som hyllar "krigarkonungen". Ett tilltalande exemplar i förgyllt silver som sällan bjuds ut på marknaden. Kvalitet 1+/01, R, 2.8g, 22mm, Hildebrand 220.


Åtsida
Konungen stående iklädd vanlig dräkt med värja, stående på ett rutat golv. I ena handen hållande kommandostaven som han stödjer på ett bord, där den kungliga kronan ligger på ett hyende. I omskriften: "CAROLVS XII. D. G. SVEC. GOTH. VAND. REX" och i avskärningen: "OB. XI. DEC. MDCCXIIX". Hela texten översatt lyder: "Karl XII, med Guds nåde svears, göters och venders konung. - Han dog den 11 december 1718".


Frånsida
Tysk text på tio rader: "DIS WAR DER GROSSE HELD,ZUM KRIEG UND STREIT GEBOHREN. SEIN LEBEN GIENG IM FELD, DOCH NICHT SEIN RUHM VERLOHREN". Texten översatt till svenska lyder: "Detta var den store hjälten, född till krig och strid. Hans liv gick förlorat i fält, men inte hans rykte".