Konungen mottager Strumpebandsorden av Englands konung Charles II den 29 juli 1669 och inskrives i ordensmatrikeln den 29 maj 1671, tillskriven Arvid Karlsteen RR - Ex. Bonde

14 500 kr

Konungen mottager Strumpebandsorden av Englands konung Charles II den 29 juli 1669 och inskrives i ordensmatrikeln den 29 maj 1671, tillskriven Arvid Karlsteen RR

När Sverige ingick i den så kallade Trippelalliansen med Frankrike, England och Nederländerna 1668, blev den då fortfarande minderåriga Karl XI utnämnd till riddare av Strumpebandsordern av Charles II av England. Insignierna presenterades för den trettonårige konungen den 29 juli 1669 av den engelska ambassadören Carlisle. Detta exemplar har ingått i friherre Bondes omfattande medaljsamling och såldes i ett samarbete av Künker och Nordlind år 2008. Silver, 22.1g, 43mm, kvalitet 1+, RR


Åtsida
Karl XI:s och Charles II:s krönta monogram, årtal 1669 nedtill. Ovanför texten: "CONCORDIA REGUM". På bandet: "HONY / SOIT / QVI / MAL Y / PENSE".


Frånsida
St. George till häst åt vänster med sköld, stötande spjut i drake. Överst texten: "SALUS POPULORUM."