Konungen uppträder som medlare vid den mellan Frankrike och dess fiender i Ryswik i Holland avslutade freden den 20 september och den 30 october 1697 av Georg Hautsch - RAR

14 900 kr

Karl XII - Freden i Ryswik 1697
Sveriges Konung uppträder som medlare vid den mellan Frankrike och dess fiender i Ryswik i Holland avslutade freden den 20 september och den 30 oktober 1697. Redan Konung Karl XI hade blivit antagen till fredsmedlare. Vid hans död överflyttades uppdraget på sonen. Frankrikes fred med England, Spanien och Holland slöts den 20 september, med Kejsaren och Tyska riket den 30 oktober 1697. 


Saknas i Kungliga Myntkabinettet och Uppsala universitets myntkabinetts samlingar - RRR
Denna variant utan randprägling är ytterst sällsynt och saknas i båda ovanstående samlingar. När Hildebrand gjorde sin beskrivning kände han endast till ett exemplar som ingick i samling De Geer.  Silver, 15.1g, 37mm, Hildebrand 12a, kvalitet god 1+. Vacker originalton med guldskimrande präglingsglans bevarad.


Åtsida
Slottet Ryswik med dess trädgård, i  bakgrunden tornspiror i staden Delft. Överst flyger Ryktet med trumpet utblåsande ordet: "PAX". I avskärningen: "PAX RYSVICCEN• / SIS•"


Frånsida
En kvinna (Freden), stående i antik dräkt, med olivkvist i högra handen, hållande i den vänstra på ett band de fem fredslutande makternas vapensköldar omgivande den svenska. Vid kvinnans fötter årtalet 16 97 och vid högra kanten gravörens initialer: "G•H•". I omskriften: "CONCORDI PACE LIGABO•"