Konungens avsättning den 29 september 1568 av Carl Gustaf Hartman (1701)

6 950 kr

Konungens avsättning den 29 september 1568 av Carl Gustaf Hartman (1701)
Ett tilltalande exemplar av en ovanlig medalj ingående i Hartmans kungliga regentlängd. Hildebrand 9, 32.75g, 37mm, silver, kvalitet 1+/01.


Åtsida
Eriks högervända bröstbild samt omskriften: "ERICVS•XIV•D•G•REX•SVECIAE•" Under bilden gravörens initialer: " / C•G•H•"


Frånsida
Een avbruten värja på fotställning samt omskriften: "NIMIS•DVRVS•MINVS•DVRAT• / N•KEDER INV•"