Konungens besök hos Danmarks konung Fredrik VII i juli månad 1862 av Georg Ludvig Friedrich Schmalfeld - MYCKET SÄLLSYNT - RRR

7 500 kr

 Konungens besök hos Danmarks konung Fredrik VII i juli månad 1862
Omskriften på denna minnespinne är svår att förstå utan särskild förklaring. I Konung Christian V:s Danska Lag (5:2,70) finns en bestämmelse om oäkta barn som överförts från Konung Valdemar II:s Jutska Lag (1:21). Bestämmelsen innebär att fadern kan erkänna ett sådant barn som medlem av familjen, men det får endast ärva hälften så mycket som ett äkta barn. Tanken här är att de båda kungarna på detta sätt har inkluderat frillobarnet "Enhedstanken" (Skandinavismen). Även med denna förklaring blir omskriften, för att uttrycka det milt. Den är också något tvetydig på ett annat sätt, eftersom uttrycket "den i löndom födda enhetstanken" möjligen kan tolkas som en antydan om att de båda monarkerna hemlighetsfullt hyser förhoppningar eller åtminstone önskningar om att förena de tre nordiska rikena under en enda härskare, vilket naturligtvis inte skulle kunna ske utan att den kungliga vännen och hans familj avlägsnades. En ny medalj med denna yttre omskrift präglades snart efter denna utgåva, då mna blivit uppmärksammad på inskriftens olämplighet. 


Ett vackert tekniskt ocirkulerat bronsexemplar med fullt beverad präglingsglans och endast helt obetydliga hanteringsmärken. På frånsidan ett lätt stråk av mörk patina framför Karl XV:s bild.  Brons, 9.8g, 27mm, Hildebrand 9, kvalitet 01/0. Denna medalj är synnerligen sällsynt av Georg Ludvig Friedrich Schmalfeld - MYCKET SÄLLSYNT - RRRENHEDENS TANKE BAAREN I LØN + /  FOLKETS KJÆRLIGHED MIN STYRKE. / FREDERIK VII / SCHMAHLFELD. / W.CHRISTESEN //  LYSTE DE TVENDE I KULD OG KJØN + / LAND SKALL MED LAG BYGGAS / CARL XV / FSFredriks högervända bild, gravörens namn: " SCHMAHLFELD" i halsavskärningen och guldsmedens namn under bilden: "W.CHRISTESEN" / Karl XV:s högervända bild och konungens valspråk i omskrifterna, gravörens initialer: "FS" i halsavskärningen