Konungens död under belägringen av Fredriksstens fästning vid Fredrikshall i Norge den 30 november 1718 och begravning i Riddarholmskyrkan i Stockholm den 26 februari 1719 av Johann Carl Hedlinger

7 500 kr

Konungens död under belägringen av Fredriksstens fästning vid Fredrikshall i Norge den 30 november 1718 och begravning i Riddarholmskyrkan i Stockholm den 26 februari 1719 av Johann Carl Hedlinger
Silver, varit monterad (märken på randen), förgyllning på frånsidan, Hildebrand 197, 53.8g, 51mm, kvalitet 1/1+


Åtsida
Konungens högervända bröstbild, i ärmavskärningen gravörens namn: "Hedl•". I omskriften: "CAROL•XII•D•G•R•SVEC•  OCCVB•D•30•NOV•A•1718•"


Frånsida
Stående lejon som försöker frigöra sig från ett rep bundet runt kroppen. Text ovanför: "INDOCILIS PATI•" och i avskärningen: "IN PERPET•MEMOR• / MAGNANIMI•". Texten kan översättas som: "Han kunde inte lära sig att fördraga tvång - Till evig åminnelse av den ädelmodige".