Konungens förtröstan på Gud och sin rättvisa sak, medan fienderna hota från alla sidor och slutligen innestänga honom i Stralsund 1715

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Konungens förtröstan på Gud och sin rättvisa sak, medan fienderna hota från alla sidor och slutligen innestänga honom i Stralsund 1715
Antalet av Sveriges fiender ökades under loppet av år 1715 med Preussen och Hannover, vilkas regenter önskade dela rovet afv Sveriges Tyska besittningar. Stralsund omringades i början av juli av en Dansk, Polsk och Preussisk här, flera gånger starkare än Karls försvarstrupper. I September anlände fiendens belägringsartilleri och den 19 oktober öppnades löpgravarna. Belägringen som började den 12 juli 1715, slutade med att den svenska garnisonen kapitulerade den 23 december 1715.


Om medaljen och dess sällsynthet
Ett vackert och tilltalande exemplar med underbar originalpatina och delvis bevarad guldskimrande präglingsglans.  En historiskt signifikant krigsmedalj med det befästa och belägrade Stralsund. Medaljen är sällsynt och utöver det här utbjudna exemplaret har jag noterat tre försäljningar i den internationella databasen Coin Archives Pro (där de flesta större auktionsföretagens resultat finns arkiverade). Graverad av D.G. von Hachten. Silver, kvalitet 1+/01, 10.57g, 31mm, Hildebrand 178. Mycket sällsynt.  


Åtsida
Konungens högervända bröstbild samt omskriften: "CAROL. XII. D. G. REX SVEC.".  I axelavskärningen gravörens namn: "v. Hachten"


Frånsida
De belägrade staden Stralsund med omgivande fästningsverk. I omskriften: "GOTT MIT UNS DARUMB FURCHTEN WIR UNS NICHT." och i avskärningen: "STRALSUND. MDCCXV." Texten översatt lyder: "Gud är med oss. Därför fruktar vi inte. - Stralsund 1715"


Randskrift: "GOTT IST MEIN SCHILD. DARUMB WERDE ICH WOL BLEIBEN.". Texten översatt lyder: "- Gud är min sköld. Därför kommer jag förbli välbehållen."