Fredrik I:s kröning i Stockholms storkyrka den 3 maj 1720 av Johann Carl Hedlinger - Ex Bonde - Med gravörens namn: "C•Hedlinger•" - Mycket sällsynt - RR

12 500 kr

Konungens kröning i Stockholms storkyrka den 3 maj 1720 av Johann Carl Hedlinger
Den mycket sällsynta typen med gravörens namn skrivet i kursivt och gemena bokstäver (den normala/vanliga har namnet med versaler). Ex. Bonde 2010:6:383, Silver, 67.6g, 54mm. SKM 10 (Sveriges kungliga medaljer av Delzanno), Hildebrand 8a, kvalitet 1+, mindre hack och kantskador. RR. Jag har noterat tre försäljningar inklusive det här utbjudna i min inventering.


Åtsida
Konungens högervända bröstbild, under bilden gravörens namn: "C•Hedlinger•". I omskriften: "FRIDERICVS•D•  G•REX•SVECIÆ• / CORONATVS•D•3•MAII•A•1720•".


Frånsida
En kvinnlig arm (Ulrika Eleonora) utstickande från ett moln med den kungliga kronan i handen. Text ovanför: "EN•SVMMI•PIGNVS•AMORIS•" och i avskärningen på två rader: "SVFFRAGIO•ORDINVM• / REGNI•". Texten kan översättas till: "En symbol av djup kärlek" och "Enligt rikets ständers val".