Konungens och drottningens återkomst från Tyskland till Stockholm den 17 februari 1805

7 500 kr

Konungens och drottningens återkomst från Tyskland till Stockholm den 17 februari 1805
Konungen och drottningen hade den 25 juli 1803 företagit en resa till Tyskland, där de mesta tiden vistades hos drottningens släktingar i Baden och Bayern. Konungens hat till Napoleon, stärkt genom mystiska grubblerier, orsakade honom under denna tid i politiska förvecklingar, som slutade med olycka för Sverige och för honom själv med förlust av hans ärvda konungakrona. 


Efter ett och ett halvt års frånvaro återvände konungaparet tillsammans med prinsessan Sophia Vilhelmina den 23 november i Stralsund och gick ombord på kronojakten Amadis. Avresan fördröjdes dock genom motvind till den 30 november. När de den 2 december närmade sig svenska kusten måste de på grund av dåliga förhållanden med storm och is återvända till Barhöft, där de i en fiskarebåt med fara för livet landsattes, och vidare till Stralsund, där de stannade kvar till den 7 januari 1805. 


Hemresan företogs då över Slesvig, Bälterna och Danmark. Den 7 februari 1805 skedde så äntligen ankomsten till Stockholm. Då konungen undanbett sig festligt mottagande, beslöt magistraten och borgerskapet istället att överlämna en summa av 16.666 Riksdaler och 32 Skilling Banko till stiftande av en arbetsinrättning. 


Denna synnerligen vackra och stora medalj är graverad av Carl Enhörning och ursprungligen präglad på uppdrag av Grosshandels Societeten. Detta exemplar är fint gjutet i tenn, med skärpa i detaljerna, 59.15g, 63mm, Hildebrand 28, kvalitet 01.


Åtsida
Konungaparet Gustav IV Adolf och Fredrica Wilhelminas högervända bröstbilder samt oimskriften: "GUSTAVUS IV ADOLPHUS FREDRICA D. WILH. REX ET REGINA SVECIAE."  Under bilden gravörens namn: "ENHÖRNING."


Frånsida
En kvinna (Glädjen) stående iklädd antik dräkt med en krans av rosor på huvudet, en myrtenkvist i högra och en merkuriistav i vänstra handen. I omskriften: "AUGUSTIS IN PATRIAM REDUCIBUS" och i avskärningen: "LAETITIA MERCATORUM MAGNARIORUM STOCKHOLM. MDCCCV." På avskärningslinjen gravörens initial: "E". Frånsidans text översatt till svenska lyder: "Stockholms grosshandlares glädje vid deras Majestäters återkomst till fosterlandet 1805."