Konungens uppfostran och bildning av Anton Meybusch (efter 1669) - Vackert ex men med sk tenn pest - Ex. Crona 1937

4 950 kr

Konungens uppfostran och bildning av Anton Meybusch (efter 1669)
Ett mycket välbevarat exemplar, med fullt bevarat präglingsglans, tekniskt ocirkulerat, men ack sådan otur att medaljen legat kallt och angipits av så kallad tennpest, 30.9g, 45mm, Hildebrand 15, Ex. Crona 1937:326 (1.20Kr), slitagemässigt kvalitet 01+


Åtsida
Konungens högervända bröstbild med långt svallande hår, på axelkanten "A Meÿbus". I omskriften: "CAROL:XI•DEI•GRAT: SVE:GOT:WAND:REX•"


Frånsida
Konungen knäböjande åt vänster framför regalier, utan årtal i avskärningen. I omskriften: "QVÆ• NON• יהוה POSTVLASTI•DEDI•TIBI•"