Kristina, 1/4 Riksdaler 1644 med grovt vävd mantel och stort AG nedtill - MYCKET RAR - RRR

14 900 kr

Kristina, 1/4 Riksdaler 1644 med grovt vävd mantel och stort AG nedtill - MYCKET RAR - RRR
Kvartsriksdalern 1644 har en frånsida som uppmärksammades för första gången då exemplaret såldes på Ahlströms Myntauktioner 1983:28:174 för 4.500:-. Avvikelsen består främst i att Kristusbildens är graverad med grovt vävd mantel, dessutom är myntmästarmärket AG stort och hela stilen är grovt utformad. Ahlströmsexemplaret såldes senare på MISAB:s auktion 2016:20:655 och klubbades då för 15.500:- (kvalitet 1/1+). Det här utbjudna exemplaret är sålunda det andra för oss, i nuvarande läge, kända exemplaret i privat ägo. Ett tillfälle för variantsamlaren att förvärva ett synnerligen sällsynt och trevligt mynt. Exemplaret har varit monterat (nästan osynligt) och skickligt reparerat, kvalitet god 1 - 1/1+, 6.90g, 29.14mm, SMB 70 (SM-)