Kristina - 4 Mark 1647 med härligt detaljrikt porträtt

19 500 kr

Kristina - 4 Mark 1647 med härligt detaljrikt porträtt
Kvalitet 1++, SMB 87, 21.94g