Kristina abdikerar den svenska tronen den 6 juni 1654 av Carl Gustaf Hartman - MYCKET SÄLLSYNT

14 950 kr

Kristina abdikerar den svenska tronen den 6 juni 1654 av Carl Gustaf Hartman - MYCKET SÄLLSYNT
Ett mycket vackert exemplar, tekniskt ocirkulerad med fullt bevarad stämpelglans med hög fin lyster. Lätt fin originalpatina och endast mindre märken av hantering och lätt kabinettslitage på porträttets högsta partier. Denna medalj ingick i greve Bondes samling som såldes av Künker och Nordlind 2008 i Tyskland. I min inventering har jag under de senaste ca 20 åren endast noterat ett ytterligare exemplar utöver det här erbjudna. Medaljen är sålunda mycket sällsynt. Ett tillfälle för samlaren av vackra och sällsynta medaljer. Som vanligt har medaljen präglats med en skadad stamp som ger sig till känna som en liten utgjutning vid kanten kl 12. Vacker kvalitet 01, 24.69g, 37.59mm. Hildebrand 82a, Ex. Bonde.


Åtsida
Drottningens högervända bröstbild, hårlockar nedfallande på båda sidor av bröstet  samt omskriften: "CHRISTINA REGINA SVEC". Under bilden gravörens initialer: "CGH"


Frånsida
En kunglig krona nedlagd på ett altare, symboliskt illustrerande drottningens abdikation. I omskriften texten: "CONCEDAT MVSARVM DELICIIS", som översatt betyder: "Den (kronan) må stå tillbaka för musernas härligheter".  Längs ned i avskärningen: "N KEDER INV", efter Keders förslag.

x