Kristina av Johann Carl Hedlinger - Ur Hedlingers regentlängd nr 50 - Vackert rött exemplar

2 500 kr

Kristina av Johann Carl Hedlinger - Ur Hedlingers regentlängd nr 50
Brons, 14.52g, 33mm, kvalitet 01/0, Vackert rött exemplar, Nr 52c (Sveriges kungliga medaljer av Delzanno 2024)


Åtsida
Kristinas högervända bröstbild iklädd lagerkransad hjälm. Nedanför bilden gravörens initialer: "I•C•H•". I omskriften: "CHRISTINA D•G•REGINA SVECIAE•"


Frånsida
Text med livsdata på elva rader, ordningsnumret 50 överst: "50• / GVSTAVO M• / PATRE NON MINOR / FILIA NATA 1626• / C•1650• / MVLTIS IN CIVES / ORBEMQVE LITER• / MERITIS CLARISS• / PLACIDAM VITAM / REG•PRAEFERT 1654• / M•ROM•1689•"Om Hedlingers regentlängd
Hedlingers regentlängd är Sveriges mest omfattande regentlängd och därtill den officiella "Historica Metallica". Totalt graverades och präglades 56 olika medaljer i serien. Motiv och texter efter förslag av Carl Reinhold Berch. Graverade av Johann Carl Hedlinger, Daniel Fehrman, Carl Gustaf Fehrman och Per Henrik Lundgren. Hedlinger påbörjade arbetet år 1734, men hann själv bara gravera titelmedaljen och dedikationsmedaljen (nummer 56) samt nummer 1, 30-55. Hans lärjunge och efterträdare i medaljörssysslan, Daniel Fehrman, graverade nummer 7, 8, 10-29. Sonen Carl Gustaf Fehrman fortsatte på 1780- och 1790-talet med gravering av nummer 2, 3, 5, 6 och frånsidorna till nummer 54a och 55. Nummer 9 graverades 1842 av Per Henrik Lundgren. Endast nummer 4 har inte blivit graverad. Alla medaljerna är av lika storlek (11 linjer = 8:e storleken), stundom något litet varierande till följd av att de inte är präglade i ring. För att förstå inskrifterna på frånsidan behövs ingen annan förklaring än den som ges på titelmedaljen, nämligen att "F." betyder "filius" (son); "F." frater (broder); "N." nepos (barn av broder eller syster eller av deras barn); "E." electus (vald); "C." coronatus (krönt); "M." mors naturalis (naturlig död); "M." mors violenta (våldsam död).