Kristina - Drottningens lysande och makalösa snillegåvor av Giovanni Hamerani 1675 - Extremt sällsynt - RR - Ex. Bonde

29 500 kr

Kristina - Drottningens lysande och makalösa snillegåvor av Giovanni Hamerani 1675 - Extremt sällsynt - RR
Ett ocirkulerat praktexemplar med frostad relief och underbar full präglingsgalns med vackert guldskimmer längs höga partier. Endast obetydliga märken av hantering och lätt kabinettsslitage på porträttets högsta parti. En silvermedalj framställt, i hög relief, av den italienska konstnären Giovanni Hamerani 1675 för drottning Kristina efter hennes abdikation och när hon vistades i Rom. Denna medalj ingick i greve Bondes samling som såldes av Künker och Nordlind 2008 i Tyskland. I min inventering har jag under de senaste ca 20 åren endast noterat denna försäljning. Medaljen är sålunda extremt sällsynt och det torde existera mindre än 10 exemplar i privata samlingar. Kvalitet 01/0, 23.57g 36.29 mm. Hildebrand 100


Åtsida
Kristinas högervända bild samt omskriften: "REGINA CHRISTINA". I halsavskärningen gravörens initialer "IHF".


Frånsida
En strålande sol i centrum, årtalet 1675 underst i bilden. Ovanför i ett veckat band texten:"NEC FALSO NEC ALIENO", som översatt betyder: "(Den lyser med ett ljust som är) varken falskt eller lånat".

x