Kristina - Drottningens ringaktning av det jordiska och längtan efter något fullkomligare - Karlsteens 2:a regentlängd

3 500 kr

Kristina - Drottningens ringaktning av det jordiska och längtan efter något fullkomligare
Kvalitet 01/0, brons, 13,6g, 27mm, Hildebrand 117, Karlsteens 2:a regentlängd


Åtsida
Kristinas högervända bröstbild, håret uppfäst i knut i nacken ombundet med pärlsnöre. I omskriften: "CHRISTINA • REGINA •"


Frånsida
Jordglob visande gamla världens länder (Europa, Afrika, Asien) omslutet av ett band. I omskriften: "NON • SVFFICIT •" som kan översättas till: "Det är inte tillräckligt."