Kristina i Rom 1675 av Giovanni Hamerani - Ex. Thomas Lautz - Vackert exemplar

5 950 kr

Kristina i Rom 1675 av Giovanni Hamerani - Ex. Thomas Lautz
kristina abdikerade den svenska tronen 1654, konverterade till katolicismen och bosatte sig i Rom där hon omgav sig med ett hov. Kristina var fortfarande en drottning med dess formella priviliegier och jurisdiktion, dock utan land att styra över. Kristina blandade sig i Europeisk politik och hade planer på att överta Neapels kungakrona, men hon var även inblandat som tilltänkt tronföljare till den polska tronen. Medaljen är graverad av Giovanni Hamerani i Rom 1675 och ger som sedvanligt uttryck för Kristinas uppförstorade självbild, där hon alltid själv stod i centrum. Ett vackert exemplar, kvalitet god 01, en obetydlig plantssprickar, full präglingsglans med obetydligt kabinettsslitage på de högsta partierna. Hildebrand 100, 222,33g, 35.5mm. Ex samling Thomas Lautz.


Åtsida
Kristinas klassiska högervända bild med gravörens initialer i halsavskärningen. I omskriften "REGINA CHRISTINA". Det intressanta är att hon titulerars sig (med rätta) som drottning, men utan landsangivelse. 


Frånsida
Kristina som en strålande sol i centrum (för världsaltet) och i omskriften: "NEC FALSO NEC ALIENO" som översatt betyder: "Den lyser med ett ljust som är) varken falskt eller lånat". Under den strålande solen årtalet 1675.