Kristina i Rom 1680 av Hamerani - Vackert exemplar

5 950 kr

Kristina i Rom 1680
Kristina abdikerade den svenska tronen 1654, konverterade till katolicismen och bosatte sig i Rom där hon omgav sig med ett hov. Kristina var fortfarande en drottning med dess formella priviliegier och jurisdiktion, dock utan land att styra över. Kristina blandade sig i Europeisk politik och hade planer på att överta Neapels kungakrona, men hon var även inblandat som tilltänkt tronföljare till den polska tronen. Medaljen är graverad av Giovanni Hamerani i Rom 1680 och ger som sedvanligt uttryck för Kristinas uppförstorade självbild, där hon alltid själv stod i centrum. Ett vackert exemplar, brons, kvalitet 01, full präglingsglans med obetydligt kabinettsslitage på de högsta partierna. Hildebrand 114, 24.05g, 36mm.  


Åtsida
Kristinas klassiska högervända bild med gravörens initialer i halsavskärningen. I omskriften "REGINA CHRISTINA". Det intressanta är att hon titulerars sig (med rätta) som drottning, men utan landsangivelse. 


Frånsida
En jordglob med världens länder och årtalet 1680 under globen samt omskriften: "NE MI BISOGNA NI MI BASTA", som översatt lyder: "Den är varken nödvändig eller tillräcklig för mig".