Kristina i Rom av Guglielmada - Ex. Crona 1937:258 - Mycket sällsynt - RR

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Kristinas lysande och makalösa snillegåvor, ja Kristinas självbild var synnerligen uppblåst och flertalet medaljer på detta tema lät hon utge under sin tid som drottning utan land i Rom. Hon var uppfostrad från mycket unga år som blivande regent av Sverige. Redan som 6-åring vid budet av faderns död på slagfältet i Lützen fick hon tillträda som regent och hennes utbilding präglades av detta. Enligt den då rådande doktrinen var kungen eller drottningen direkt utsedd av gud att regera och det var verkligen något man trodde på. Så redan från unga år stod hon upphöjd i centrum och självbilden formades efter detta. Medaljutgivningen både under hennes tid som regent i Sverige men mer tydligt under hennes tid efter abdikationen avspeglar hur hon uppfattade, eller ville bli uppfattad, av sin samtid - i centrum av gud utsedd och med outsinliga och obegränsade intellektuella gåvor. Ja hon var faktiskt mycket begåvad och insatt i sin tids alla politiska intriger och maktspel, i vilka hon gärna deltog i med liv och lusta.


Om medaljen och dess sällsynthet - RR - Ex. Crona 1937:258
Ett mycket vackert och praktfullt exemplar, tekniskt ocirkulerad, med full präglingsglans och endast obetydliga märken av hantering och lätt kabinettsslitage på de högsta partierna. I den internationella databasen Coin Archives Pro (där de flesta större auktionsföretagens resultat finns arkiverade) har under de senaste ca 20 åren endast ett bronsexemplar noterats, vilket såldes av Baldwin 2010 för 340 pund ex köparprovision i kvalitet EF. Dessutom känner jag till ett bronsexemplar, som ingick i Thomas Lautz omfattande medaljsamling med nr 3363, vilken såldes tidigare på Mynthusets auktion 1990:1:38. Bronsmedaljen saknades helt i de två största medaljsamlingarna som sålts i modern tid: friherre Bondes samling respektive den del av Sven Svenssons samling som såldes 1966 och 1970 av Hirsch Mynthandel. När det gäller silvermedaljerna känner jag till följande försäljningar: AMS 2019: 30:361, Bonde 2008:145:7173 och Crona 1937:258. Det här utbjudan bronsexemplaret ingick i Sune Eberhard Cronas samling som såldes 1937 av Felix Schlessinger i Amsterdam och är sålunda det tredje av mig kända, enligt ovanstånde statistiska källor, som figurerat på marknaden i modern tid. Det här utbjudna exemplaret är synnerligen välbevarat, vackert och mycket sällsynt. Under bilden finns en liten samlarmärkning i form av en bläckskriven siffra 9. Graverad av Giovanni Battista Guglielmada. Kvalitet god 01, RR, 91.6g, 62mm. Hildebrand 97.


Åtsida
Kristinas högervända bild iklädd lagerkrönt korintisk hjälm samt omskriften: "REGINA CHRISTINA".


Frånsida
I centrum den strålande solen (Kristina själv) och ovanför texten: "NEC FALSO NEC ALIENO" som översatt lyder: "(Den lyser med ett ljust som är) varken falskt eller lånat". Syftande på Kristina kan man utgå ifrån!