Kristina i Rom ca 1680 - Drottningens ringaktning av det jordiska och längtan efter något fullkomligare - Ex. Crona 1937:276

5 950 kr

Kristina i Rom ca 1680 - Drottningens ringaktning av det jordiska och längtan efter något fullkomligare - Ex. Crona 1937:276
Kristina abdikerade den svenska tronen 1654, konverterade till katolicismen och bosatte sig i Rom där hon omgav sig med ett hov. Kristina var fortfarande en drottning med dess formella priviliegier och jurisdiktion, dock utan land att styra över. Kristina blandade sig i Europeisk politik och hade planer på att överta Neapels kungakrona, men hon var även inblandat som tilltänkt tronföljare till den polska tronen. Medaljen är graverad av Giovanni Battista Guglielmada  i Rom ca 1680 och ger som sedvanligt uttryck för Kristinas uppförstorade självbild, där hon alltid själv stod i centrum. Vacker bronsmedalj med vacker lyster. Kvalitet ca 01, Präglad i Rom ca 1680, graverad av Giovanni Battista Guglielmada. Hildebrand 118, Brons, 27.76g, 37mm. Ex. Crona 1937:276


På åtsidan Kristinas högervända bröstbild, håret uppfäst i knut i nacken ombundet med pärlsnöre, på bröstet ett rutformigt smycke samt omskriften: "CHRISTINA REGINA". 


På frånsidan himmelsgloben med några stjärnor och ett omslutande band. Överst texten: "SVFFICIT"